ÚČAST V SOUTĚŽI A REGIONÁLNÍ ROZDĚLENÍ

Soutěže se mohou účastnit všechny taneční skupiny (nečlenové i členové všech tanečních organizací), které splňují pravidla soutěže, všeobecné podmínky, podmínky soutěžního řádu a propozic soutěže. Všechny taneční soutěže a disciplíny jsou otevřené (není-li propozicemi stanoveno jinak). Soutěžící platí jednorázový členský příspěvek (dle propozic k dané soutěži), není-li v propozicích soutěže stanoveno jinak.

Soutěže se nesmí účastnit ten, jehož jednání by mohlo vést k ohrožení zdraví a života, jak jeho vlastního, tak i ostatních účastníků soutěže. Použitím rekvizit, kulis a jiných doplňků, nesmí být poškozena taneční plocha a jiné vybavení a zařízení.

Do postupových kol soutěží pro jednotlivé regiony jsou skupiny zařazeny dle sídla klubu k danému kraji nebo dle místa působnosti stejnojmenného zastoupení jeho poboček. Skupiny mají možnost zúčastnit se soutěže v jiném regionu.

REGIONÁLNÍ KOLA

PRAHA PRAHA a okolí
STŘEDNÍ ČECHY Středočeský kraj
VÝCHODNÍ ČECHY Královéhradecký kraj + Pardubický kraj
ZÁPADNÍ ČECHY Plzeňský kraj + Karlovarský kraj
SEVERNÍ ČECHY Ústecký kraj + Liberecký kraj
JIŽNÍ ČECHY Jihočeský kraj + Kraj Vysočina
JIŽNÍ MORAVA Jihomoravský kraj
SEVERNÍ MORAVA Moravskoslezský kraj
STŘEDNÍ MORAVA Zlínský kraj + Olomoucký kraj

ZEMSKÉ KOLA

MISTROVSTVÍ ČECH postup dle postupového klíče z regionálních kol (prvních 7 skupin z každé disciplíny)
MISTROVSTVÍ MORAVY postup dle postupového klíče z regionálních kol (prvních 7 skupin z každé disciplíny)

MISTROVSTVÍ ČR

MČR – MISTROVSVÍ ČESKÉ REPUBLIKY FINÁLOVÉ KOLO TANEČNÍ SOUTĚŽE
postup dle postupového klíče ze zemských kol postupuje na MČR (prvních X skupin z každé disciplíny)

 

HODNOCENÍ:

    
SEMIFINÁLE neveřejně (porota uděluje postupové kříže, dle postupového klíče)
FINÁLE skating systém (nejlepší známka je 1, známky se nesčítají, jedná se o umístění, které se vyhodnotí skating systémem)
ZPŮSOB HODNOCENÍ a vyhodnocování výsledků tanečních soutěží je předepsán soustavou pravidel tzv. skating systém.
Princip vyhodnocování výsledků spočívá ve zjišťování názoru většiny poroty na základě dále uvedených pravidel.
Účelem vyhodnocování pořadí je abstrahovat z hodnocení jednotlivých členů poroty, které může být z nějakého důvodu subjektivně zabarveno, pokud možno názor poroty jako celku.

Prota rozhoduje v podstatě hlasováním. Ve finále porotci prakticky hlasují o tom, na které místo soutěžící patří. Hlas každého porotce je pro rozhodování zcela rovnocenný. Při rozdílnostech v názorech je potom (podobně jako všude jinde, kde se o něčem rozhoduje hlasováním) rozhodující názor většiny.
Podívejte se na pravidla a příklad hodnocení skating systémem
ZPĚTNÁ VAZBA – známka vám sdělí informaci o pořadí, ale porota ráda poskytne slovní hodnocení vašich choreografií vedoucím skupin a choreografům. Je třeba podotknout, že hodnocení tance je subjektivní a zpětná vazba má sloužit jako podnět k vylepšení choreografií. Zpětná vazba od vedoucích a choreografů směrem k porotě je nevhodná a poukazuje na nevyrovnanost a neschopnost přijmout rozhodnutí a jiný názor.
Z organizačních a časových důvodů je toto možné pouze v době vyhlášení a předávání cen na regionálních kolech soutěže.
Porota v případě nevhodného zařazení choreografie do výhonnostní kategorie nebo disciplíny podá návrh na přeřazení.
V případě účasti pokročilé skupiny v kategorii HOBBY, porota navrhne přeřadit choreografii do vyšší výkonnostní třídy [ZÁKLADNÍ].
V případě, že choreografie získá 3x návrh poroty na přeřazení, bude v dalším kole soutěže přeřazena do určené disciplíny i výkonnostní kategorie. Platné a návrhy budou zveřejněny ve výsledkové listině.

Méně obsazené a jinak zařazené výkonnostní kategorie, může pořadatel sloučit nebo přeřadit.
  

VÝJIMKY A DIVOKÁ KARTA:

Z dlouholetých zkušeností víme, že je nejlepší pro regulérnost soutěže dodržet napsaná pravidla a žádné výjimky a divoké karty neudělovat. Přesto jako organizátor soutěže máme právo udělit výjimku pro některé vyjímečné případy.

HUDBA:

Hudební nahrávku nahrát před online prezentaci formát *.mp3

Rezervní nahrávku s sebou na FlashUSB označenou.

startovní číslo-název skupiny-choreografie

DEFINICE REKVIZITY A KULISY:

REKVIZITA Je věc, kterou tanečník při tanci využívá, bere ji do ruky, tančí s ní, odkládá ji na parket (např. deštník, hůlka, židle, stůl…) nebo součást kostýmu (např. plášť, bunda, klobouk…).
KULISA Je věc větších rozměrů, která dotváří prostor. (např. stan, umělé stromy, stojany se závěsy, hradby, a různé stavby…).
Používá-li se věc, která je součástí kostýmů (např. brýle, klobouk), není toto považováno za rekvizitu, pokud není odložena na parket či mimo něj.

VĚKOVÉ KATEGORIE:

Věk se určuje ke dni konání soutěže. Doporučujeme tanečníky před taneční sezónou primárně zařadit do věkových kategorií podle uvedeného rozsahu a toleranci brát pouze jako rezervu. Žádné výjimky na věk neudělujeme.

 
Mini 3 - 5 let Je možno zařadit i tanečníky o 1 roky starší, kteří ke dni konání soutěže dovrší maximálně 6 let. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená. [bez rozdílu tanečních stylů].
Baby 5 - 7 let Je možno zařadit i tanečníky o 2 roky starší, kteří ke dni konání soutěže dovrší maximálně 9 let. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená. [disciplíny STREET, DISCO, ART, FREESTYLE].
Děti 8 – 11 let Je možno zařadit i tanečníky mladší nebo o 2 roky starší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená.
Junioři 12 – 15 let Je možno zařadit i tanečníky mladší nebo o 2 roky starší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená.
Hlavní od 15 let Horní věková hranice není omezena. Je možno zařadit i tanečníky mladší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená.
Senioři 25 let minimálně Horní věková hranice není omezena. [bez rozdílu tanečních stylů].
 

VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE:

           
ALL Je označení pro kategorii bez rozdílu výkonnosti. Všechny výkonnostní kategorie soutěží dohromady. V této kategorii jsou udělovány tituly MISTR ČESKÉ REPUBLIKY a nominace na MISTROVSTVÍ SVĚTA.
PROFI Je určena nejlepším tanečním skupinám (jejich tzv. Ačkům), tanečníkům a medailistům MČR v ZÁKLADNÍ výkonnostní kateogorii. V této kategorii jsou udělovány tituly MISTR ČESKÉ REPUBLIKY a nominace na MISTROVSTVÍ SVĚTA.
BASIC Je určena všem mírně pokročilým tanečním skupinám (jejich tzv. B týmům), tanečníkům a medailistům MČR v HOBBY výkonostní kategorii.
HOBBY Je určena pouze začínajícím tanečním skupinám (tzv. kurzy, kroužky), které se věnují tanci na hobby úrovni, tzn. trénují pouze 1x týdně (nebo max. 2 hodiny týdně) a soutěží maximálně 2 roky.
NEWCOMERS Je určena pouze nováčkům, začínajícím tanečním skupinám a tanečníkům, kteří letos soutěží prvním rokem. V dalším roce již musí přestoupit do vyšší výkonnostní kategorie.
[bez rozdílu tanečních stylů].
Porota v případě nevhodného zařazení choreografie do výhonnostní kategorie nebo disciplíny podá návrh na přeřazení.
V případě účasti pokročilé skupiny v kategorii HOBBY, porota navrhne přeřadit choreografii do vyšší výkonnostní třídy [ZÁKLADNÍ].
V případě, že choreografie získá 3x návrh poroty na přeřazení, bude v dalším kole soutěže přeřazena do určené disciplíny i výkonnostní kategorie. Platné a návrhy budou zveřejněny ve výsledkové listině.

Méně obsazené disciplíny nebo výkonnostní kategorie, může pořadatel sloučit nebo přeřadit

TITULY, NOMINACE, OCENĚNÍ, CEREMONIÁL:

            
ALLTITUL - MISTR ČESKÉ REPUBLIKY udělujeme vítězům v kategorii bez rozdílu výkonnosti ALL.
PROFITITUL - MISTR ČESKÉ REPUBLIKY udělujeme vítězům v nejvyšší výkonnostní kategorii PROFI.
BASIC 1.místo je vítězem výkonnostní kategorie BASIC.
HOBBY 1.místo je vítězem výkonnostní kategorie HOBBY.
NEWCOMERS 1.místo je vítězem výkonnostní kategorie NEWCOMERS.
BEST DANCE CREW TITUL - BEST DANCE CREW na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY získává vítězná skupina.

NOMINACE:

TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s. je oficiální zástupce WDA – WORLD DANCE ASSOCIATION pro Českou republiku.
TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s. je součástí National Working Group WADF - WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION.
 Ze soutěže CZECH DANCE TOUR nominuje členy TANEČNÍHO SVAZU ČR (uhrazené členství v daném roce):
◉ Nominuje medailisty nejvyšší výkonnostní kategorie PROFI a medailisty bez rozdílu výkonnosti ALL a BEST DANCE CREW na mistrovství světa WORLD DANCE CHAMPIONSHIP.
OCENĚNÍ:
◉ Medailisti získávají medaile a všichni účastníci soutěže diplom v každém soutěžním kole (regionálním, zemském a mistrovském).

  SPECIÁLNÍ CENY:
Speciální ceny od našich partnerů soutěže udělujeme ve finálovém kole soutěže na MČR, převážně nejvyšší výkonnostní kategorii PROFI.
CEREMONIÁL:
Při vyhlášení jsou na taneční ploše pouze tanečníci v kostýmech a trenéři vyhlašované disciplíny a kategorie.
Tanečníci ostatních kategorií a disciplín čekají na své vyhlášení mimo taneční plochu.
Diváci mají zakázaný vstup na taneční plochu. Podporujte a fanděte teamům při nástupu a po skončení choreografie. Hlasité troubení na vuvuzely a jiné nástroje uprostřed choreografie je nevhodné.
Na MČR - MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY hrajeme českou hymnu. 
  
                    

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – ALL ( bez rozdílu výkonnosti )

Jsou určeny všem tanečním skupinám a tanečníkům. Méně obsazené a jinak zařazené kategorie, může pořadatel sloučit nebo přeřadit.

FIT DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku.
Mohou být zpracována různá temata, použity i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat.
Pohybové choreografie založené na prvcích např. taneční aerobik, zumba, komerční aerobik, sportovní aerobik, latino aerobik, team aerobik, gymnastický aerobik, akrobacie a jiné.
Rekvizity a pomůcky jsou povoleny.

HIP HOP UNDERGROUND

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, New Jack Swing, Rap, Breakbeat, Funky, Soul, House a další), taneční techniky tzv. OLD SCHOOL a prvky Hip Hop Dance, Hype, Lockin, BreakDance, Poppin, House Dance, doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.
Nelze použit jiné taneční styly, jako jsou  New School, La Style, Video Dancing, MTV Dance, Waacking, Voguing, Lyrical Hip Hop, RnB, Dancehall, pro tyto choreografie je určená disciplína STREET DANCE, která je dále rozdělená do několika výkonnostních kategorií.

LATINO DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů latinsko-amerických a karibských tanců např. Samba, Cha cha, Salsa, Bachata, Merengue, Mambo, Lambada a další. Zařazeny mohou být také charakterní tance např. Famenco, Swing, Boogie-woogie a další. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

PLESOVÉ CHOREOGRAFIE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 5:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie které využívají především tanečních technik společenských standardních tanců a plesových tanců. Zařazeny mohou být také historické, lidové, country a břišní tance. (Polka, Kankán, Charleston a další). LAT a Karibské tance mají určenou kategorii LATINO DANCE.

MAŽORETKY

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
NE

Choreografie jsou založeny na pochodu a koordinaci pohybu spojenou s twirling baton – točení s hůlkou.
V choreografii mohou být využity také taneční skoky, otočky a další taneční prvky. Doporučená je 1/3 pochodu v sestavě, pochod od levé nohy, obě nohy se zvedají stejně vysoko. Při pádu hůlky, by měla být hůlka ihned zvednuta. Záměrné krátkodobé odložení hůlky v rámci choreografie je povoleno.

CHEERLEADERS

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Cheerleading je velmi rozmanitý a může zahrnovat mnoho tanečních technik. Mezi základní prvky cheerleadingu patří stunty, pyramidy, skoky, akrobacie, tanec a pokřiky. Pro taneční choreografie cheerleadingu jsou typické tzv. pompomy. Maximální dovolená výška pyramidy v rámci soutěží jsou „dvě patra“ nad základnou. Stunty jsou základními prvky pyramid. Jeden stunt tvoří pět lidí. Speciálně je v rámci soutěží hodnocen tanec, který může mít v cheerleadingu dvě podoby a to tzv. cheer dance, který je ze speciálních cheerleadingových pohybů a pak tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a upravené piruety, výkopy atd.

MINI

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie bez rozdílu tanečních stylů.  Věk tanečníků v roce konání soutěže je 3 – 5 let. Je možno zařadit i tanečníky o 1 roky starší, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 6 let. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená. .

BABY

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie rozdělené dle disciplín tanečních stylů  [disciplíny STREET, DISCO, ART, FREESTYLE].
V
ěk tanečníků v roce konání soutěže je 3 – 7 let. Je možno zařadit i tanečníky o 2 roky starší, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 9 let. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

NEWCOMERS

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Je určena pouze nováčkům, začínajícím tanečním skupinám a tanečníkům, kteří letos soutěží prvním rokem. V dalším roce již musí přestoupit do vyšší výkonnostní kategorie. [bez rozdílu tanečních stylů].

SENIOR SHOW

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie bez omezení tanečních stylů, ale věk tanečníků je minimálně 25 let. Horní hranice není omezena.

SENIOR DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie bez omezení tanečních stylů, ale věk tanečníků je minimálně 25 let. Horní hranice není omezena.

SCHOOL EXHIBITION

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 20 / max 99
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie, kdy počet tanečníků je minimálně 20 – 99 maximálně. Věk ani taneční styly nejsou omezeny. Podmínkou je nutná účast tanečníků z minimálně tří různých věkových kategorií (baby, děti, junioři, hlavní, senioři). Nesmí se stát, že všichni tanečníci budou z jedné věkové kategorie. Ideální pro show celé taneční školy. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – PROFI:

Jsou určeny nejlepším tanečním skupinám (jejich tzv. Ačkům), tanečníkům a medailistům MČR v ZÁKLADNÍ výkonnostní kateogorii. Méně obsazené a jinak zařazené kategorie, může pořadatel sloučit nebo přeřadit.

none

STREET DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, BreakDance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DISCO DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

ART DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů modern dance, contemporary dance, jazz dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

FREESTYLE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční techniky, které mohou i nemusí využít rekvizit a svým provedením a náladou vytváří show. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – BASIC ( základní )

Jsou určeny všem tanečním skupinám a tanečníkům. Méně obsazené a jinak zařazené kategorie, může pořadatel sloučit nebo přeřadit.

none

STREET DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, BreakDance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DISCO DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

ART DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů modern dance, contemporary dance, jazz dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

FREESTYLE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční techniky, které mohou i nemusí využít rekvizit a svým provedením a náladou vytváří show. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – HOBBY:

Jsou určeny pouze začínajícím tanečním skupinám (tzv. kurzy, kroužky), které se věnují tanci na hobby úrovni, tzn. trénují pouze 1x týdně (nebo max. 2 hodiny týdně) nebo jedou na svoji první taneční soutěž. Méně obsazené a jinak zařazené kategorie, může pořadatel sloučit nebo přeřadit.

none

STREET DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, BreakDance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DISCO DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

ART DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů modern dance, contemporary dance, jazz dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

FREESTYLE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 2:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 30
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční techniky, které mohou i nemusí využít rekvizit a svým provedením a náladou vytváří show. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – MALÉ SKUPINY: ( bez rozdílu výkonnosti )

Jsou určeny tanečním skupinám v počtu 5 – 9 tanečníků. Maximální délka choreografie je 2 minuty.
V případě překročení délky může být hudba ztlumena.

none

STREET DANCE - MALÉ SKUPINY

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:05
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, BreakDance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DISCO DANCE - MALÉ SKUPINY

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:05
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

ART DANCE - MALÉ SKUPINY

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:05
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů modern dance, contemporary dance, jazz dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

LATINO DANCE - MALÉ SKUPINY

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:05
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů latinsko-amerických a karibských tanců např. Samba, Cha cha, Salsa, Bachata, Merengue, Mambo, Lambada a další. Zařazeny mohou být také charakterní tance např. Famenco, Swing, Boogie-woogie a další. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

FIT DANCE - MALÉ SKUPINY

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:05
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku.
Mohou být zpracována různá temata, použity i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat.
Pohybové choreografie založené na prvcích např. taneční aerobik, zumba, komerční aerobik, sportovní aerobik, latino aerobik, team aerobik, gymnastický aerobik, akrobacie a jiné.
Rekvizity a pomůcky jsou povoleny.

Translate »