Soutěžní řád

ÚČAST V SOUTĚŽI A REGIONÁLNÍ ROZDĚLENÍ

Soutěže se mohou účastnit všechny taneční skupiny (nečlenové i členové všech tanečních organizací na území EU), které splňují pravidla soutěže, všeobecné podmínky, podmínky soutěžního řádu a propozic soutěže. Všechny taneční soutěže a disciplíny jsou otevřené (není-li propozicemi stanoveno jinak). Soutěžící platí jednorázový členský příspěvek (dle propozic k dané soutěži), není-li v propozicích soutěže stanoveno jinak.

Soutěže se nesmí účastnit ten, jehož jednání by mohlo vést k ohrožení zdraví a života, jak jeho vlastního, tak i ostatních účastníků soutěže. Použitím rekvizit, kulis a jiných doplňků, nesmí být poškozena taneční plocha a jiné vybavení a zařízení.

Do postupových kol soutěží pro jednotlivé regiony jsou skupiny zařazeny dle sídla klubu k danému kraji nebo dle místa působnosti stejnojmenného zastoupení jeho poboček. Skupiny mají možnost zúčastnit se soutěže v jiném regionu.

REGIONÁLNÍ KOLA

PRAHA PRAHA a okolí
STŘEDNÍ ČECHY Středočeský kraj
VÝCHODNÍ ČECHY Královéhradecký kraj + Pardubický kraj
ZÁPADNÍ ČECHY Plzeňský kraj + Karlovarský kraj
SEVERNÍ ČECHY Ústecký kraj + Liberecký kraj
JIŽNÍ ČECHY Jihočeský kraj + Kraj Vysočina
JIŽNÍ MORAVA Jihomoravský kraj
SEVERNÍ MORAVA Moravskoslezský kraj
STŘEDNÍ MORAVA Zlínský kraj + Olomoucký kraj

ZEMSKÉ KOLA

MISTROVSTVÍ ČECH postup dle postupového klíče z regionálních kol (prvních 7 skupin z každé disciplíny)
MISTROVSTVÍ MORAVY postup dle postupového klíče z regionálních kol (prvních 7 skupin z každé disciplíny)

MISTROVSTVÍ ČR

MČR – MISTROVSVÍ ČESKÉ REPUBLIKY FINÁLE SOUTĚŽE
postup dle postupového klíče ze zemských kol (prvních 7 skupin z každé disciplíny)

HODNOCENÍ:

SEMIFINÁLE neveřejně (porota uděluje postupové kříže, dle postupového klíče)
FINÁLE skating systém (nejlepší známka je 1, známky se nesčítají, jedná se o umístění, které se vyhodnotí skating systémem)
Podívejte se na příklad hodnocení skating systémem

HUDBA:

Hudební nahrávku nahrát před online prezentaci formát *.mp3

Rezervní nahrávku s sebou na FlashUSB označenou.

startovní číslo-název skupiny-choreografie

DEFINICE REKVIZITY A KULISY:

REKVIZITA Je věc, kterou tanečník při tanci využívá, bere ji do ruky, tančí s ní, odkládá ji na parket (např. deštník, hůlka, židle, stůl…) nebo součást kostýmu (např. plášť, bunda, klobouk…).
KULISA Je věc větších rozměrů, která dotváří prostor. (např. stan, umělé stromy, stojany se závěsy, hradby, a různé stavby…).
Používá-li se věc, která je součástí kostýmů (např. brýle, klobouk), není toto považováno za rekvizitu, pokud není odložena na parket či mimo něj.

VĚKOVÉ KATEGORIE:

Baby 3 – 8 let Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let (rok narození 2013). Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená. [bez rozdílu tanečních stylů v regionálních kolech, potom rozřazení dle stylů HOBBY].
Děti 6 – 11 let Je možno zařadit i tanečníky, kteří věkovou hranici maximálně o 2 roky přesahují (rok narození 2008). Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená.
Junioři 11 – 15 let Je možno zařadit i tanečníky mladší nebo o 2 roky starší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. U těcho tanečníků se objeví označení.
Hlavní od 15 let Horní hranice není omezena. Je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší. Tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.
Senioři 25 let minimálně Horní hranice není omezena. [bez rozdílu tanečních stylů].

VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE:

ZÁKLADNÍ Je určena všem pokročilým tanečním skupinám a tanečníkům.
HOBBY Je určena všem začínajícím tanečním skupinám, které se věnují tanci na hobby úrovni ve věkové kategorii Baby, Děti, Junioři, Hlavní.
V případě účasti pokročilé skupiny v kategorii hobby, porota navrhne přeřadit choreografii do vyšší výkonnostní třídy [ZÁKLADNÍ].
V případě, že choreografie získá 3x návrh poroty na přeřazení, bude na zemském kole soutěže přeřazena.
3x návrh poroty na přeřazení, platí i v případě nevhodně zvolené disciplíny. Návrhy budou zveřejněny ve výsledkové listině.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – ZÁKLADNÍ:

DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: NE KULISY: NE AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, Break Dance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 2:05 POČET TANEČNÍKŮ: min 5 / max 9 REKVIZITY: NE KULISY: NE AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, Break Dance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: NE AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku. Mohou být zpracována různá temata, použity i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat. Pohybové choreografie založené na prvcích např. taneční aerobik, zumba, komerční aerobik, sportovní aerobik, latino aerobik, team aerobik, gymnastický aerobik, akrobacie a jiné. Rekvizity a pomůcky jsou povoleny.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů jazz, modern dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční techniky, které mohou i nemusí využít rekvizit a svým provedením a náladou vytváří show. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Taneční choreografie které využívají především tanečních technik latinsko-amerických tanců. Zařazeny mohou být také charakterní tance. (např. Famenco, Salsa, Bachata, Samba, Merengue, Lambada, Mambo, Swing, Boogie-woogie a další). V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 5:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: NE KULISY: NE AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Taneční choreografie které využívají především tanečních technik společenských standardních tanců a plesových tanců. Zařazeny mohou být také historické, lidové, country a břišní tance. (Polka, Kankán, Charleston a další)
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: NE AKROBACIE ZVEDAČKY: NE
Choreografie jsou založeny na pochodu a koordinaci pohybu spojenou s twirling baton – točení s hůlkou. V choreografii mohou být využity také taneční skoky, otočky a další taneční prvky. Povinná 1/3 pochodu v sestavě, pochod od levé nohy, obě nohy se zvedají stejně vysoko. Při pádu hůlky, musí být hůlka ihned zvednuta. Záměrné krátkodobé odložení hůlky v rámci choreografie je povoleno.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: NE AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Cheerleading je velmi rozmanitý a může zahrnovat mnoho tanečních technik. Mezi základní prvky cheerleadingu patří stunty, pyramidy, skoky, akrobacie, tanec a pokřiky. Pro taneční choreografie cheerleadingu jsou typické tzv. pompomy. Maximální dovolená výška pyramidy v rámci soutěží CZECH DANCE TOUR jsou „dvě patra“ nad základnou. Stunty jsou základními prvky pyramid. Jeden stunt tvoří pět lidí. Speciálně je v rámci soutěží CZECH DANCE TOUR hodnocen tanec, který může mít v cheerleadingu dvě podoby a to tzv. cheer dance, který je ze speciálních cheerleadingových pohybů a pak tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a upravené piruety, výkopy atd.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Choreografie bez omezení tanečních stylů, ale věk tanečníků v roce konání soutěže je 3 – 8 let maximálně. V regionálních kolech bez rozdělení, v zemském kole a MČR rozdělení dle disciplín HOBBY.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Choreografie bez omezení tanečních stylů, ale věk tanečníků je minimálně 25 let. Horní hranice není omezena.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 20 / max 99 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Choreografie, kdy počet tanečníků je minimálně 20 – 99 maximálně. Věk ani taneční styly nejsou omezeny. Podmínkou je nutná účast tanečníků z minimálně tří různých věkových kategorií (baby, děti, junioři, hlavní, senioři). Nesmí se stát, že všichni tanečníci budou z jedné věkové kategorie. Ideální pro show celé taneční školy. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.
 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – HOBBY:

DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: NE KULISY: NE AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, BreakDance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.
DÉLKA CHOREOGRAFIE: min 1:00 / max 4:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 8 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční techniky, které mohou i nemusí využít rekvizit a svým provedením a náladou vytváří show. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.
 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY – SPECIÁLNÍ: DJ REMIX DANCE – CENA TV ÓČKO:

DÉLKA CHOREOGRAFIE: dle DJ Remixu / max 3:00 POČET TANEČNÍKŮ: min 5 / max 25 REKVIZITY: ANO KULISY: ANO AKROBACIE ZVEDAČKY: ANO
Choreografie na předem danou hudební předlohu DJ vytvořený remix. Věková hranice neomezena. Soutěž v této disciplíně proběhne v rámci CZECH DANCE TOUR – JARO 2022 ve dvou postupových kolech SEMIFINÁLE v rámci mistrovství Čech a mistrovství Moravy a FINÁLE v rámci mistrovství České republiky CZECH DANCE TOUR – JARO 2022. Hudba ke stažení zde.