CDT | Registrační systém

Registrační systém taneční soutěže CZECH DANCE TOUR.
Jednoduše zde klikněte a pokračujte STEP BY STEP k úspěšnému přihlášení choreografií.
https://registrace.czechdancetour.cz

Návod STEP BY STEP k úspěšnému přihlášení choreografií.

Vyhlašovatel soutěže je TANEČNÍ SVAZ ČR.

NÁVOD JAK REGISTROVAT SKUPINU.

Úvodní krok:

Po vyplnění údajů v úvodním kroku registrace, Vám bude na uvedený email zaslán odkaz pro dokončení. Bez potvrzení odkazu v emailu nelze pokračovat k dalším krokům registrace.
(Vyčkejte prosím na email, případně se podívejte zda není ve spamu).

ZABEZPEČENÍ:
Odkaz (hash např: /c5613e28bf6d4e2c147), je unikátní a slouží pro přístup k Vašemu účtu. Uschovejte si jej a nikomu ho nesdílejte a neposílejte, stejně jako heslo k Vašemu emailu.

Název taneční skupiny – bude použit na startovní listině a dalších materiálech soutěže.
Email – slouží jako přihlašovací jméno. Pošleme Vám zprávu a odkaz pro dokončení registrace.
Potvzení emailu – Váš email ještě jednou
Číslo mobilního telefonu – Budeme Vás kontaktovat pouze v souvislosti s pořádáním soutěže.

První krok: 1. Základní informace

Zadejte základní údaje do profilu skupiny a fakturační údaje.

Profil skupiny – (doplňující údaje, jméno vedoucího skupiny, kontakt, oficiální web skupiny atd. )
Fakturační údaje – IČO subjektu – vyplňte IČO a zadejte doplnit z registru. Případně můžete pole vyplnit nebo upravit ručně. Zvolené fakturační údaje budou použity na faktuře.

Druhý krok: 2. Seznam členů

Import všech tanečníků (Baby + Děti + Junioři + Hlavní + Senioři).
Pro zjednodušení máte možnost importovat tanečníky z tabulky.
Kopirovat ctrl+c potom vložit ctrl+v Pořadí a formát sloupců je:
„Příjmení a jméno“ „den měsíc rok narození“ nebo „Příjmeni“ „Jméno“ „den měsíc rok narození“.
Při každé změně klikněte na uložit a pokračujte.

Hromadný import tanečníků – jednoduše zkopirujete z Excelu tabulku a hromadně naimportujete všechny tanečníky včetně data narození.
Po celou dobu nechte naimportované všechny věkové kategorie tanečníků, budou nabízeny v dalšim kroku.
Přidání a úprava členů po jednom – v prostoru importu, vkládejte a upravujte každého zvlášť, příjmení, jméno a datum narození.

Třetí krok: 3. Choreografie

Vytvoření choreografie. Seznam vytvořených choreografií. Kliknutím na název choreografie můžete choreografii upravit. Vyberte soutěž a přiřaďte choreografii do soutěže. Vždy zvolte uložit.

Zadejte název choreografie, jméno choreografa a další údaje, zvolte věkovou kategorii, disciplínu a uložte. Naklikejte zleva do prava správný počet tanečníků. Vyberte soutěž a přiřaďte choreografii do soutěže. Vždy zvolte uložit. Nahrajte hudbu v MP3. Při ukládání chvilku počkejte než se nahrávaná hudba uloží. Doba závisí na rychlosti uploadu Vašeho připojení.

Čtvrtý krok: 4. Soutěže

Přehled soutěží a do nich přihlášených Vašich choreografií.

Zkontrolujte počty choreografií a tanečníků. Pro detail klikněte na název místa konání soutěže. Poté pokračujte kliknutím k online prezenci.

Finální krok – potvrzení soutěže 5. ONLINE PREZENCE

Posledním finálním krokem je Vaše samotné potvrzení přihlášených choreografií do soutěže tzv. ONLINE PREZENCE. Proveďte ji nejpozději do termínu uzávěrky soutěže.
Klikněte na město a dále na zelené tlačítko provést prezenci. Po provedení ONLINE PREZENCE se automaticky vygeneruje Proforma faktura. Prosíme o její uhrazení dle uvedeného data splatnosti.

Přihlášení do soutěže REGIONÁLNÍHO KOLA. Od ÚNORA.
Přihlášení do soutěže ZEMSKÉHO KOLA. Po nominaci na regionu.
Přihlášení do soutěže MISTROVSTVÍ ČR. Po Mistrovství Čech a Moravy.

Důležité pokyny před ONLINE PREZENCÍ

Důkladně si překontrolujte správný počet tanečníků v choreografiích, počet choreografií a jejich správné zažazení do soutěže.
Před potvrzením závěrečné fáze online prezence, můžete ještě počty tanečníků a cokoliv dalšího měnit. Nahrání soutěžní skladby, je také možné měnit nejpozději do provedení online prezence.

Po potvrzení online prezence Vám systém automaticky vygeneruje proforma-fakturu, kterou prosíme obratem uhradit.
Po uhrazení částky se vygeneruje faktura a budete zařazeni do soutěže.
Nezapomeňte při platbě uvádět variabilní symbol, abychom platbu mohli identifikovat.
Fakturu je nutné uhradit v plné výši.

Potvrzení o provedené platbě vezměte sebou na soutěž.
Při vstupu Vám na základě tohoto potvrzení budou vydány identifikační pásky.
Storno poplatek za neúčast jakýchkoliv tanečníků v teamu (nemoc, zranění atd.) je 100%.
Hotovostní platby v den konání soutěže nejsou možné!

6. Faktury

Po uhrazení Proforma faktury, která se automaticky vygeneruje provedením online prezence, se zde budou ukládat uhrazené faktury po bezchybném spárování platby.

Klikněte na číslo faktury a uložte si fakturu do Vašeho počítače.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži.
ROZTANČETE ČESKO S NÁMI.

TEAM CZECH DANCE TOUR