Registrační systém

Registrační systém taneční soutěže CZECH DANCE TOUR bude spuštěn během února 2018.
Jednoduše zde klikněte a pokračujte STEP BY STEP k úspěšnému přihlášení choreografií.
https://registrace.czechdancetour.cz

Návod STEP BY STEP k úspěšnému přihlášení choreografií.

NÁVOD JAK REGISTROVAT SKUPINU.

Úvodní krok:

Po vyplnění údajů v úvodním kroku registrace, Vám bude na uvedený email zaslán odkaz pro dokončení. Bez potvrzení odkazu v emailu nelze pokračovat k dalším krokům registrace.
(Vyčkejte prosím na email, případně se podívejte zda není ve spamu).

ZABEZPEČENÍ:
Odkaz (hash např: /c5613e28bf6d4e2c147), je unikátní a slouží pro přístup k Vašemu účtu. Uschovejte si jej a nikomu ho nesdílejte a neposílejte, stejně jako heslo k Vašemu emailu.

Název taneční skupiny – bude použit na startovní listině a dalších materiálech soutěže.
Email – slouží jako přihlašovací jméno. Pošleme Vám zprávu a odkaz pro dokončení registrace.
Potvzení emailu – Váš email ještě jednou
Číslo mobilního telefonu – Budeme Vás kontaktovat pouze v souvislosti s pořádáním soutěže.

První krok:

Zadejte doplňující údaje do profilu skupiny a fakturační údaje.

Profil skupiny – (doplňující údaje, jméno vedoucího skupiny, kontakt, oficiální web skupiny atd. )
Fakturační údaje – IČO subjektu – vyplňte IČO a zadejte doplnit z registru. Případně můžete pole vyplnit nebo upravit ručně. Zvolené fakturační údaje budou použity na faktuře.

Druhý krok:

Import všech tanečníků (Baby + Děti + Junioři + Hlavní + Senioři).
Pro zjednodušení máte možnost importovat tanečníky z tabulky. Pořadí sloupců je:
„Příjmení a jméno“ „den měsíc rok narození“ nebo „Příjmeni“ „Jméno“ „den měsíc rok narození“.

Hromadný import tanečníků – jednoduše zkopirujete z Excelu tabulku a hromadně naimportujete všechny tanečníky včetně data narození.
Přidání a úprava členů po jednom – v prostoru importu, vkládejte a upravujte každého zvlášť, příjmení, jméno a datum narození.

Třetí krok

Vytvoření choreografie. Postupně zadejte všechny choreografie. Vytvořené choreografie vidíte v seznamu choreografií. Kliknutím na název choreografie můžete choreografii upravit. Vyberte soutěž a přiřaďte choreografii do soutěže. Vždy zvolte uložit.

Založení choreografie, údaje o choreografii, choreograf, tanečníci, hudba, disciplína, soutěž atd. Při ukládání chvilku počkejte než se nahrávaná hudba uloží. Doba závisí na rychlosti uploadu Vašeho připojení.

Finální krok – potvrzení soutěže ONLINE PREZENCE

Posledním finálním krokem je Vaše samotné potvrzení přihlášených choreografií do soutěže tzv. ONLINE PREZENCE. Proveďte ji nejpozději do termínu uzávěrky soutěže.

Přihlášení do soutěže REGIONÁLNÍHO KOLA. Od LEDNA.
Přihlášení do soutěže ZEMSKÉHO KOLA. Po nominaci na regionu.
Přihlášení do soutěže MISTROVSTVÍ ČR. Po Mistrovství Čech a Moravy.

Důležité pokyny před ONLINE PREZENCÍ

Důkladně si překontrolujte správný počet tanečníků v choreografiích, počet choreografií a jejich správné zažazení do soutěže.
Před potvrzením závěrečné fáze online prezence, můžete ještě počty tanečníků a cokoliv dalšího měnit. Nahrání soutěžní skladby, je také možné měnit nejpozději do provedení online prezence.

Po potvrzení online prezence Vám systém automaticky vygeneruje proforma-fakturu, kterou prosíme obratem uhradit.
Po uhrazení částky se vygeneruje faktura a budete zařazeni do soutěže.
Nezapomeňte při platbě uvádět variabilní symbol, abychom platbu mohli identifikovat.
Fakturu je nutné uhradit v plné výši.

Potvrzení o provedené platbě vezměte sebou na soutěž.
Při vstupu Vám na základě tohoto potvrzení budou vydány identifikační pásky.
Storno poplatek za neúčast jakýchkoliv tanečníků v teamu (nemoc, zranění atd.) je 100%.
Hotovostní platby v den konání soutěže nejsou možné!
 
Těšíme se na Vaši účast v soutěži.
ROZTANČETE ČESKO S NÁMI.

TEAM CZECH DANCE TOUR