Registrační systém

Registrační systém taneční soutěže CZECH DANCE TOUR.
Jednoduše zde klikněte a pokračujte STEP BY STEP k úspěšnému přihlášení choreografií.
https://registrace.czechdancetour.cz

Návod STEP BY STEP k úspěšnému přihlášení choreografií.

NÁVOD JAK REGISTROVAT SKUPINU.

Úvodní krok:

Po vyplnění údajů v úvodním kroku registrace, Vám bude na uvedený email zaslán odkaz pro dokončení. Bez potvrzení odkazu v emailu nelze pokračovat k dalším krokům registrace.
(Vyčkejte prosím na email, případně se podívejte zda není ve spamu).

ZABEZPEČENÍ:
Odkaz (hash např: /c5613e28bf6d4e2c147), je unikátní a slouží pro přístup k Vašemu účtu. Uschovejte si jej a nikomu ho nesdílejte a neposílejte, stejně jako heslo k Vašemu emailu.

Název taneční skupiny – bude použit na startovní listině a dalších materiálech soutěže.
Email – slouží jako přihlašovací jméno. Pošleme Vám zprávu a odkaz pro dokončení registrace.
Potvzení emailu – Váš email ještě jednou
Číslo mobilního telefonu – Budeme Vás kontaktovat pouze v souvislosti s pořádáním soutěže.

První krok: 1. Základní informace

Zadejte základní údaje do profilu skupiny a fakturační údaje.

Profil skupiny – (doplňující údaje, jméno vedoucího skupiny, kontakt, oficiální web skupiny atd. )
Fakturační údaje – IČO subjektu – vyplňte IČO a zadejte doplnit z registru. Případně můžete pole vyplnit nebo upravit ručně. Zvolené fakturační údaje budou použity na faktuře.

Druhý krok: 2. Seznam členů

Import všech tanečníků (Baby + Děti + Junioři + Hlavní + Senioři).
Pro zjednodušení máte možnost importovat tanečníky z tabulky.
Kopirovat ctrl+c potom vložit ctrl+v Pořadí a formát sloupců je:
“Příjmení a jméno” “den měsíc rok narození” nebo “Příjmeni” “Jméno” “den měsíc rok narození”.
Při každé změně klikněte na uložit a pokračujte.

Hromadný import tanečníků – jednoduše zkopirujete z Excelu tabulku a hromadně naimportujete všechny tanečníky včetně data narození.
Po celou dobu nechte naimportované všechny věkové kategorie tanečníků, budou nabízeny v dalšim kroku.
Přidání a úprava členů po jednom – v prostoru importu, vkládejte a upravujte každého zvlášť, příjmení, jméno a datum narození.

Třetí krok: 3. Choreografie

Vytvoření choreografie. Seznam vytvořených choreografií. Kliknutím na název choreografie můžete choreografii upravit. Vyberte soutěž a přiřaďte choreografii do soutěže. Vždy zvolte uložit.

Zadejte název choreografie, jméno choreografa a další údaje, zvolte věkovou kategorii, disciplínu a uložte. Naklikejte zleva do prava správný počet tanečníků. Vyberte soutěž a přiřaďte choreografii do soutěže. Vždy zvolte uložit. Nahrajte hudbu v MP3. Při ukládání chvilku počkejte než se nahrávaná hudba uloží. Doba závisí na rychlosti uploadu Vašeho připojení.

Čtvrtý krok: 4. Soutěže

Přehled soutěží a do nich přihlášených Vašich choreografií.

Zkontrolujte počty choreografií a tanečníků. Pro detail klikněte na název místa konání soutěže. Poté pokračujte kliknutím k online prezenci.

Finální krok – potvrzení soutěže 5. ONLINE PREZENCE

Posledním finálním krokem je Vaše samotné potvrzení přihlášených choreografií do soutěže tzv. ONLINE PREZENCE. Proveďte ji nejpozději do termínu uzávěrky soutěže.
Klikněte na město a dále na zelené tlačítko provést prezenci.

Přihlášení do soutěže REGIONÁLNÍHO KOLA. Od ÚNORA.
Přihlášení do soutěže ZEMSKÉHO KOLA. Po nominaci na regionu.
Přihlášení do soutěže MISTROVSTVÍ ČR. Po Mistrovství Čech a Moravy.

Důležité pokyny před ONLINE PREZENCÍ

Důkladně si překontrolujte správný počet tanečníků v choreografiích, počet choreografií a jejich správné zažazení do soutěže.
Před potvrzením závěrečné fáze online prezence, můžete ještě počty tanečníků a cokoliv dalšího měnit. Nahrání soutěžní skladby, je také možné měnit nejpozději do provedení online prezence.

Po potvrzení online prezence Vám systém automaticky vygeneruje proforma-fakturu, kterou prosíme obratem uhradit.
Po uhrazení částky se vygeneruje faktura a budete zařazeni do soutěže.
Nezapomeňte při platbě uvádět variabilní symbol, abychom platbu mohli identifikovat.
Fakturu je nutné uhradit v plné výši.

Potvrzení o provedené platbě vezměte sebou na soutěž.
Při vstupu Vám na základě tohoto potvrzení budou vydány identifikační pásky.
Storno poplatek za neúčast jakýchkoliv tanečníků v teamu (nemoc, zranění atd.) je 100%.
Hotovostní platby v den konání soutěže nejsou možné!
 
Těšíme se na Vaši účast v soutěži.
ROZTANČETE ČESKO S NÁMI.

TEAM CZECH DANCE TOUR